סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2272

176
5
3
48
35
1
7
4
65
8
3
2
61
2
9
1
28
75
7
8
934