סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2273

6
9
8
17
63
4
8
5
71
9
75
28
8
92
3
6
7
74
58
2
1
8