סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2274

7
3
46
8
5
9
546
7
8
74
6
3
87
9
5
617
2
1
9
64
3
5