סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2275

4
8
1
95
2
83
7
59
1
53
76
24
9
31
6
78
3
52
6
8
5