סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2277

1
68
2
9
79
6
51
4
87
6
81
3
83
5
21
3
56
7
1
39
7