סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2278

9
8
91
3
4
4
26
1
7
3
59
267
43
4
7
7
52
8
1
8
26
8
6