סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2280

23
6
8
4
76
8
32
1
7
8
73
2
59
5
8
1
94
7
28
5
4
1
68