סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2281

3
8
4
9
5
49
13
35
6
7
9
28
3
2
9
54
82
63
1
7
3
3
5