סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2282

45
8
39
6
9
5
7
3
6
78
58
23
47
8
9
7
7
8
5
15
9
32