סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2283

4
27
32
9
45
46
2
1
92
9
1
6
34
8
9
68
78
5
29
91
4