סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2284

3
42
79
2
26
1
8
63
14
9
7
2
35
18
1
3
26
2
17
56
4