סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2288

86
35
9
7
2
5
1
91
24
6
8
1
2
36
49
3
7
9
4
6
72
54