סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2290

4
5
9
56
79
3
6
87
61
74
14
23
38
4
5
93
48
9
8
6