סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2291

5
7
6
6
3
42
3
45
9
52
6
3
1
9
6
79
2
41
3
73
9
8
9
7
6