סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2293

3
8
8
24
36
3
6
7
6
54
4
71
3
28
9
2
7
5
67
53
2
4
6