סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2295

5
6
9
7
32
1
46
1
14
7
5
86
3
7
35
3
28
3
24
7
2
8
9