סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2296

8
52
1
29
31
7
4
9
87
1
2
5
6
3
91
4
6
1
38
16
1
62
4