סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2297

6
23
75
9
28
8
6
9
7
2
8
14
6
4
5
7
8
9
39
2
85
13
2