סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2298

42
63
5
5
64
5
8
78
3
5
3
8
4
1
79
7
9
46
9
7
68
23