סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2300

1
7
45
32
1
4
65
2
2
3
9
4
7
6
2
3
1
34
9
7
12
87
2
3