סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2302

651
7
92
4
7
51
3
4
95
8
6
67
8
9
78
1
3
46
9
172