סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2304

62
54
9
79
8
13
8
7
5
26
94
8
1
5
46
9
78
1
72
63