סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2305

6
853
9
81
5
5
7
87
3
29
56
3
26
9
4
5
27
8
726
5