סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2306

6
3
5
2
4
7
9
5
81
5
94
3
86
2
56
4
18
3
6
3
9
1
8
1
4