סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2307

128
3
57
298
3
21
43
8
2
74
96
4
429
17
3
892