סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2308

532
19
78
2
1
3
895
4
9
7
5
736
1
2
6
34
21
695