סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2310

6
95
532
1
8
7
5
2
8
7
9
9
1
5
6
9
8
1
3
7
6
7
128
89
4