סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2311

5
8
24
613
7
47
9
8
64
1
8
5
36
2
6
78
9
361
57
5
3