סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2314

84
6
32
9
1
69
3
9
23
27
19
15
7
5
31
4
9
28
7
86