סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2315

43
2
2
6
3
18
2
5
8
592
5
6
627
1
9
1
26
2
9
1
6
83