סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2316

7
8
35
4
23
1
68
9
1
3
32
15
1
9
7
91
8
46
9
36
9
2