סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2317

2
65
94
2
4
3
87
8
5
3
72
64
1
8
5
21
5
3
3
82
61
9