סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2318

98
9
51
81
76
2
91
53
9
1
15
36
4
46
31
57
2
59