סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2319

9
1
47
32
3
24
9
2
1
6
5
726
3
1
8
4
1
43
8
65
91
4
3