סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2320

42
1
71
5
5
3
29
1
5
97
243
16
1
5
62
8
4
4
81
5
37