סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2321

24
3
5
1
85
18
74
5
6
95
41
3
2
97
63
67
3
7
1
94