סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2322

7
42
61
5
47
1
5
3
81
78
1
23
39
2
7
7
54
8
82
93
6