סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2323

53
7
8
97
8
94
6
462
3
45
2
479
4
29
1
62
5
6
47