סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2324

28
79
4
9
62
3
187
6
9
15
4
2
716
8
53
7
5
81
86