סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2327

1
7
6
82
54
4
1
2
9
8
5
8
75
2
6
1
9
9
7
6
48
63
2
5
9