סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2328

7
64
6
5
13
4
1
8
9
7
6
5
32
1
7
6
2
9
7
8
83
2
7
74
3