סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2329

12
78
5
73
4
5
81
45
27
68
81
65
6
4
28
2
13
76