סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2330

7
1
7
2
56
31
18
24
45
861
79
96
15
59
48
3
5
9
2