סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2332

12
14
7
6
9
6
5
6
8
937
2
6
978
3
4
4
5
9
3
2
81
78