סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2333

7
5
5
7
4
2
1
957
2
5
4
78
13
3
7
2
931
8
6
4
9
3
4
8