סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2334

43
82
9
6
3
4
2
7
68
9
7
5
9
7
6
1
97
1
8
4
8
3
5
37
16