סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2335

61
2
35
2
6
471
3
5
2
4
2
8
6
9
3
8
753
9
2
41
5
79