סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2337

7
9
42
16
28
5
75
82
5
89
1
87
31
7
51
46
68
3
7