סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2338

2
6
8
79
5
81
62
4
1
5
2
654
7
7
9
2
95
36
7
54
6
2
5