סודוקו ישראלי
www.sudoku-online.co.il

סודוקו בינוני, מספר 2342

2
78
9
5
94
12
8
4
6
82
4
1
75
3
8
5
17
45
3
9
13
7